Perry ’t Lam BV is sinds November 2015 NEN-EN 1090 gecertificeerd. Deze certificering is wettelijk
verplicht voor bedrijven die bouwproducten leveren.

Bouwproducten: Elke product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om
blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben
voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.
Bouwwerken: Bouwkundige en civieltechnische werken.